سخنان گوهربار

سخنان گوهربار از بزرگان گیتی

‎"دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود." 
(مارتین لوتر)

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 6:7  توسط شهاب  | 

You are never too old to set another goal or to dream a new dream.
- C S Lewis

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:5  توسط شهاب  | 

Try for a goal that's reasonable, then gradually raise it.
- Emil Zatopek

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 3:23  توسط شهاب  | 

گر مرد رهی میان خون باید رفت

از پای فتاده سرنگون باید رفت

تو پای پیش نه و هیچ مگوی

خود راه بگویدت که چون باید رفت 

ناشناس

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 1:16  توسط شهاب  | 

گشاده دست باش، جاري باش، كمك كن (مثل رود)

باشفقت و مهربان باش (مثل خورشيد)...

اگركسي اشتباه كرد آن رابه پوشان (مثل شب)

وقتي عصباني شدي خاموش باش (مثل مرگ)

متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك)

بخشش و عفو داشته باش (مثل دريا )

اگر مي خواهي ديگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آينه)

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 0:47  توسط شهاب  | 

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.
- Herman Cain

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:56  توسط شهاب  | 

In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is

Jan L.A. van de Snepscheut and Yogi Berra

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۰ساعت 4:30  توسط شهاب  | 

To solve any problem, here are three questions to ask yourself: First, what could I do? Second, what could I read? And third, who could I ask ? - Jim Rohn

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 4:59  توسط شهاب  | 

Determine that the thing can and shall be done, and then we shall find the way
Abraham Lincoln

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 23:15  توسط شهاب  | 

Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbour. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.
- Mark Twain

+ نوشته شده در  شنبه هشتم مرداد ۱۳۹۰ساعت 22:46  توسط شهاب  | 

The public is never wrong- Adolph Zukor

خرد جمعی هیچگاه اشتباه نمیکند
آدولف زوکر

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 2:10  توسط شهاب  | 

  Coming together is a beginning
Keeping together is progress
Working together is success

Henry Ford

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۰ساعت 16:41  توسط شهاب  | 

Whatever course you decide upon, there is always someone to tell you that you are wrong. There are always difficulties arising which tempt you to believe that your critics are right. To map out a course of action and follow it to an end requires courage

Ralph Waldo Emerson

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 14:59  توسط شهاب  | 

در هنگام مورد تجاوز قرار گرفتن هم از آن لذت ببرید

مثل چینی

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 15:15  توسط شهاب  | 

با همه مردم شهر زیر باران باید رفت 
دوست را زیر باران باید برد
عشق را زیر باران باید جست
زیر باران باید با زن خوابید
زیر باران باید بازی کرد

سهراب سپهری

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 15:11  توسط شهاب  | 

در 30 سالگي کارش را از دست داد.
در 32 سالگي در يک دادگاه حقوق شکست خورد.

در 34 سالگي مجددا ور شکست شد
در 35 سالگي که رسيد,عشق دوران کودکي اش را از دست داد
در36 سالگي دچار اختلال اعصاب شد

در 38 سالگي در انتخابات شکست خورد
در 48,46,44 سالگي باز در انتخابات کنگره شکست خورد
به55 سالگي که رسيد هنوز نتوانست سناتور ايالت شود
در 58 سالگي مجددا سناتور نشد


در 60 سالگي به رياست جمهوري آمریکا برگزيده شد

...
نام او آبراهام لينکلن تاثیر گزار ترین مرد تاریخ آمریکا بود
........
جا نزد
هرگز جا نزنيد
بازندگان آنهايي هستند که جا زدند

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 14:34  توسط شهاب  | 

قورباغه ای که ته چاه است فکر میکند آب ته چاه تمام اقیانوسهای عالم است

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۹ساعت 14:10  توسط شهاب  | 

پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی

مهاتما گاندی

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:25  توسط شهاب  | 

بدي را با عدالت پاسخ دهيد، مهرباني را با مهرباني

كنفوسيوس

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:25  توسط شهاب  | 

The harder I work, the luckier I get

Sam Goldwyn

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 23:17  توسط شهاب  | 

به پسرم درس بدهيد
او بايد بداند كه همه مردم عادل و همه آن ها صادق نيستند ، اما به پسرم بياموزيد كه به ازاي هر شياد ، انسان صديقي هم وجود دارد . به او بگوييد ، به ازاي هر سياستمدار خودخواه ، رهبر جوانمردي هم يافت مي شود . به او بياموزيد ، كه در ازاي هر دشمن ، دوستي هم هست . مي دانم كه وقت مي گيرد ، اما به او بياموزيد اگر با كار و زحمت خويش ، يك دلار كاسبي كند بهتر از آن است كه جايي روي زمين پنج دلار بيابد . به او بياموزيد كه از باختن پند بگيرد . از پيروز شدن لذت ببرد . او را از غبطه خوردن بر حذر داريد . به او نقش و تاثير مهم خنديدن را يادآور شويد .
اگر مي توانيد ، به او نقش موثر كتاب در زندگي را آموزش دهيد . به او بگوييد تعمق كند ، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقيق شود . به گل هاي درون باغچه و زنبورها كه در هوا پرواز مي كنند ، دقيق شود .
به پسرم بياموزيد كه در مدرسه بهتر اين است كه مردود شود اما با تقلب به قبولي نرسد . به پسرم ياد بدهيد با ملايم ها ، ملايم و با گردن كش ها ، گردن كش باشد . به او بگوييد به عقايدش ايمان داشته باشد حتي اگر همه بر خلاف او حرف بزنند .
به پسرم ياد بدهيد كه همه حرف ها را بشنود و سخني را كه به نظرش درست مي رسد انتخاب كند .
ارزش هاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد . اگر مي توانيد به پسرم ياد بدهيد كه در اوج اندوه تبسم كند . به او بياموزيد كه از اشك ريختن خجالت نكشد .
به او بياموزيد كه مي تواند براي فكر و شعورش مبلغي تعيين كند ، اما قيمت گذاري براي دل بي معناست .
به او بگوييد كه تسليم هياهو نشود و اگر خود را بر حق مي داند پاي سخنش بايستد و با تمام قوا بجنگد .
در كار تدريس به پسرم ملايمت به خرج دهيد ة اما از او يك نازپرورده نسازيد . بگذاريد كه او شجاع باشد ، به او بياموزيد كه به مردم اعتقاد داشته باشد توقع زيادي است اما ببينيد كه چه مي توانيد بكنيد ، پسرم كودك كم سال بسيار خوبي اس

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:13  توسط شهاب  | 

در این روز نو همی نویی بجوییم که ما را راه دراز و کار بسیار است. آزادی و پیشرفت از آن مردمی است که آن را می جویند و در راهش می کوشند. آزادی و پیشرفت بی ارزش ارزنی نیست که در هر کویی یافت شود و هر که آن را داراست در آن راه کوشیده است و غم ها کشیده است.

به امید ایرانی آزاد و آباد.

نوروز 1389

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 14:14  توسط شهاب  | 

کسی که آدم  پیش رویش را آنگونه که هست نمی بیند خیلی زود به مرز جدایی می رسد . 

ارد بزرگ

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 14:10  توسط شهاب  | 

تدارک پیروزی مهم تر از خود پیروزی است ...

؟

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 14:6  توسط شهاب  | 

برهنگی تنها به یک تکه پارچه بستگی ندارد. برهنگی یعنی بی توجهی به انسانیت و شرافت انسانی و شخصیت انسان ها.

مادام ترزا

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 14:5  توسط شهاب  | 

طبیعت تنها کتابی است که تمام صفحاتش پر از معنی است.

گوته

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 14:4  توسط شهاب  | 

به احساسات دیگران احترام بگذارید ازاین شاخه به آن شاخه نپرید وكاری راكه دوست دارید انتخاب كنید وتا پایان آن را انجام دهید .

?

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 13:59  توسط شهاب  | 

من آموختم که باید بدون توجه به مردم، آنچه درست است انجام دهم !

 من آموختم  که هنوز خیلی چیزهاست که باید یاد بگیرم !

من آموختم  که برای رسیدن به جواب درست ، باید درست بپرسم !

من آموختم  که افسـوس گذشتـه و تــرس از آینـده دزدهای دوقلــویی هستند که لـذت لحظه حـال را از ما می دزدند !

من آموختم  که هیچ گاه برای بهتر شدن دیر نیست !

 من آموختم  که گــاهی اوقات سکــوت بیشتـر از نصیحت طرف مقابل را آرام می کند!

 من آموختم  که نمی توانم از دیگــران انتـظار داشتـه باشم که مشکلات مرا حل کنند !

من آموختم  که هر کاری را که واقعـا" از تـه دل دوست داشتـه باشم ‘ درست ‘ انجام دهم !

من آموختم  که گـاهی اوقات حیوانـات بهتر از آدمها می توانند یک نفـر  را خوشحال کنند!

من آموختم  که خوب بودن هیچ هزینه ای ندارد !

من آموختم  که دوست واقعی خریدنی نیست ، ..... باید آنرا پیدا کرد !

 من آموختم  که عشق سرمایه عظیمی است که هر کسی و هر دلی آن را ندارد !!!!!

آموخته های منه دیکه
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۸ساعت 2:46  توسط شهاب  | 

آزادی واقعی تنها به معنای آزادی دگراندیشان است.

روزا لوکزامبورگ

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 13:12  توسط شهاب  | 

ضرب المثل نروژی : هر چیزی زمان می برد.

Ting tar tid

Things take time
+ نوشته شده در  جمعه سوم اسفند ۱۳۸۶ساعت 2:45  توسط شهاب  | 

مطالب قدیمی‌تر